Skleněné zábradlí

Skleněné zábradlí je velice moderním prvkem interiéru i exteriéru, který si architekti velice rychle oblíbili. Díky tomu se stává čím dál častějším a tvoří dominantu moderního schodiště. Skleněné zábradlí při správném návrhu plní bezpečnostní funkci stejně jako jakékoliv jiné moderní zábradlí.

Navrhujeme, vyrábíme a instalujeme skleněné zábradlí
v kombinaci s nerezovými prvky.

Vyrobíme a dodáme:

 • skleněné zábradlí do interiéru
 • skleněné zábradlí na balkon, galerii, lávku, plošinu, terasu
 • skleněné zábradlí kolem schodiště
 • sklo na zábradlí
 • venkovní skleněné zábradlí
 • samonosné skleněné zábradlí
 • skleněné zábradlí před francouzská okna

Typy skel pro skleněné zábradlí

Pro skleněné zábradlí se používají dva typy skel - kalené a vrstvené nebo bezpečnostní lepené.

První a nejčastější kombinace je vrstvené (VSG) a zároveň tepelně tvrzené (ESG) sklo dle normy EN ČSN 74 3305, takzvané kalené/vrstvené (ESG/VSG). Aby skleněné zábradlí bylo bezpečné, použité sklo musí být zvoleno v souladu s typem zábradlí a jeho užití. Bezpečnost je pak zaručena i u skleněného zábradlí na balkonech, terasách apod.

Druhá varianta jsou vrstvená skla bez vytvrzení (bezpečnostní lepené – VSG), toto sklo je možné použít pouze v některých případech.

Dalším kritériem je tloušťka skel, která se liší dle ukotvení zábradlí. Pro samonosná zábradlí se nejčastěji používají skla v kombinaci kaleného/vrstveného skla o tloušťce 2x8 nebo 2x10 mm. V případě vícestranného uložení skla se tloušťka skla může snižovat až na kombinaci skla 2x4 mm. Toto ale vždy záleží na konkrétní realizaci a odborném posouzení, jaké sklo bude vhodné použít. To stejné platí při rozhodnutí, zda sklo bude pouze vrstvené (VSG) nebo i kalené (ESG/VSG).

Více o sklech a dekorech

Madla pro skleněné zábradlí

samonosného skleněného zábradlí je možné vsadit madlo na horní hranu skla. Toto madlo se může šroubovat skrz otvory ve skle anebo se nasadí na horní hranu skla.

Všechny hrany skleněných zábradlí srážíme na 45° a pečlivě leštíme a obrušujeme. Nehrozí tedy jakékoliv poranění, ani případný nepříjemný pocit při přidržování skleněného zábradlí bez madla. Osazení nerezového nebo dřevěného madla je tak čistě pocitová záležitost Vašich preferencí.

Většina námi dodávaných zábradlí jsou z čirého skla, ale je možné dodat zábradlí i ze zabarvených skel (planibely), případně mezi skla vložit speciální barevnou fólii dle vzorníku Vanceva.

Skleněné stěny

Po skleněném zábradlí se zabýváme realizacemi skleněných stěn jak do interiéru rodinných domů, tak pro komerční použití. Provedení stěn může být jak z jednoduchého zasklení, tak dvojité zasklení příček vhodné, kde je požadavek na akustický útlum. Dodáváme také skleněné dveře v nejvyšší kvalitě a na míru Vašim požadavkům. Podívejte se na všechny naše služby.

Realizace provádíme komplet od cenové nabídky, zaměření, výroby až po montáž. Nabízíme mnoho provedení stěn - fixní stěny bez dveří, stěny s kyvnými či otočnými dveřmi a posuvné stěny

Výška skleněného zábradlí

Výška skleněného zábradlí se určuje dle normy EN ČSN 74 3305.

 • Výška skleněného zábradlí snížená 900 mm od čisté podlahy do 3m volného pádu.
 • Výška skleněného zábradlí základní 1000 mm od čisté podlahy do 12m volného pádu. (doporučujeme)
 • Výška skleněného zábradlí zvýšená 1100 mm od čisté podlahy od 12m do 30m volného pádu.

Inspirujte se

Samonosná skleněná zábradlí

Samonosná skleněná zábradlí patří mezi nejvyhledávanější řešení pro svou nezávislost na ostatních stavebních prvcích.

Bodové kotvení na nerezové terče

Nejčastějším provedením celoskleněného zábradlí je bodové kotvení na bodové terče. Jedná se o provedení, kde zábradlí na schodišti nebo terase je uchyceno přes otvory ve skle a sklo je v terčích pevně sevřeno. Tento typ kotvení vyžaduje určitou konstrukční tloušťku stropu pro kotvení. Zábradlí se z důvodu tuhosti a seřiditelnosti ukotvuje dvěma terči nad sebou s dostatečnou distancí od sebe.

Z důvodu, umístění dvou terčů nad sebou, které jsou rektifikovatelné ve všech směrech, bude sklo i ve svém nejvyšším bodě hezky lícovat se všemi ostatními skly. Skla vždy sladíme tak, aby skla na sebe dokonale navazovala.

Kotvení musí být zajištěno do nosného materiálu, tj. železobeton, ocelového „I“ profilu, a jiných.

Terče, které dodáváme, jsou kulaté nebo hranaté z broušené/leštěné nerezy. Další variantou je barevné provedení v práškové barvě dle vzorníku RAL. Nejčastějšími barvami jsou bílá, která splyne se stěnou, černá naopak kontrast vůči stěně posiluje. V případě nutnosti použití atypického provedení jsme schopni navrhnout i nestandardní řešení kotvení.

Provedení skleněného zábradlí na nerezové terče je vhodné do interiéru i exteriéru, kde se jednoduše zajistí odtok vody z terasy. Vzdálenost skla od stěny necháváme ve většině případů okolo 34 mm. V případě potřeby jsme schopni se terči i přizpůsobit potřebám stavby.

Bodové kotvení na nerezové terče je vhodné pro:

 • interiérové skleněné zábradlí 
 • skleněné zábradlí kolem schodišť a galerií
 • venkovní skleněné zábradlí

 

Kotvení do hliníkového U-profilu

Kotvení moderního skleněného zábradlí do hliníkového profilu je často používané řešení a to převážně na rovných galeriích. Různé druhy profilu nám umožňují kotvit profil jak z horní hrany podlahy, tak z boku podlahy. Při použití na schodišťových ramenech je použití složité až nevhodné.

Při použití v interiéru je možné profil zapustit do podlahy (anhydritu, betonu) a výsledný efekt bude, že sklo bude opticky vycházet z podlahy. Profil je nejvhodnější usadit ještě před vylitím podlah – výška profilu je 125mm. V případě potřeby se profil vypodložení na potřebnou výšku.

U tohoto druhu uchycení se kotví v jedné ose profilu a není zde kladena tak velká náročnost na tloušťku železobetonu jako například u kotvení na terče.

Profil standardně dodáváme v barvě eloxu hliníku, nerezy, ale je možné ho dodat i jakémkoliv odstínu barvy RAL.

Pokud použijeme profil pro zábradlí na interiérové galerii, nebývá zde žádný problém. V případě zábradlí na terase v exteriéru je použití složitější z důvodu odvodnění terasy. Pokud je požadavek na použití tohoto profilu v exteriéru, je ve většině případů nutné vymyslet vypodložení profilu anebo konstrukci, která profil přenese přes zateplení, spádové betony/polystyreny až na výšku podlahy/nad podlahu.

Kotvení do hliníkového U-profilu je vhodné pro:

 • skleněné zábradlí rovných galerií
 • interiérové skleněné zábradlí do podlahy
 • venkovní skleněné zábradlí na terasách

 

Kotvení do pásovin

V tomto případě se jedná o speciální typ kotvení, který je vždy vyráběn zakázkově přesně podle schodiště každého zákazníka.

Jedná se o ocelové pásoviny, které jsou v případě schodišťového ramene vyřezány dle jednotlivých schodů a kopírují jeho tvar. Sklo je v mezi pásovinami a distančním těsněním pevně sevřeno.

Výhoda tohoto provedení může být taková, že sklo je na celou výšku kotvení skryto mezi pásovinami a tím se sníží nároky na údržbu v místech, kde je sklo hůře přístupné. (například u terčového provedení) Naopak díky tomu, že se ve všech použitých prvcích jedná o zakázkovou výrobu, cena je u tohoto provedení nejvyšší ze všech nabízených.

Vzhledem k zakázkové výrobě si kotvení navrhneme dle možností na stavbě. Je zde tedy nejnižší riziko, že bychom se nedokázali přizpůsobit stávajícímu schodišti/galerii. Není tedy problém použití jak v interiéru, tak exteriéru.

Pásoviny vyrábíme z oceli a lakujeme je práškovou barvou do barvy dle přání zákazníka.

Kotvení mezi svěrné pásoviny je vhodné pro:

 • speciální řešení skleněných zábradlí
 • skleněné zábradlí kolem schodišť a galerií
 • venkovní skleněné zábradlí v případě vhodných úprav

Skleněné dveře

Dalším naším zaměřením je realizace skleněných dveří, které mohou být posuvné, otočné, osazené do dřevěných zárubní, ale i bez zárubňové provedení.

Moderní skleněné dveře mohou být jak z čirého, tak leptaného skla anebo s pískovaným motivem.

Realizace provádíme komplet od cenové nabídky, zaměření, výroby až po montáž.

Skleněné dveře vyrábíme do zárubně, do pouzdra, skleněné dveře posuvné, otočné, kyvné a samozřejmě na míru.

Sloupkové skleněné zábradlí

Kotvení na nerezové sloupky

Zábradlí na sloupky se skleněnou výplní je nejjednodušší námi navrhovanou variantou zábradlí.

Kotvení sloupků může být jak horní, tak boční, dle možností, které stavba nabízí. Sloupky mohou být kulaté nebo hranaté, zda použijeme horní madlo, které zábradlí ztuží nebo navrhneme sloupky bez horního madla, je na vašich preferencích.

Na sloupkách jsou přišroubované úchyty, které skrz otvor sklo pevně sevřou. U tohoto provedení zábradlí se jedná o dvoustranné uložení skla a není nutné používat tak silná skla jako u samonosného zábradlí.

Sloupky mohou být jak nerezové, tak ocelové s práškovou barvou dle vzorníku RAL.

Použití tohoto provedení může být jak v interiéru, tak exteriéru. V exteriéru může být potřeba řešit vynesení kotvení nad hydroizolace a další, je tedy vhodné řešit zábradlí již ve fázi hrubé stavby.

Kotvení na nerezové sloupky je vhodné pro:

 • jakákoliv řešení skleněného zábradlí
 • venkovní i vnitřní skleněné zábradlí
 • skleněné zábradlí na balkon a terasu

Skleněné zábradlí před francouzská okna

Zábradlí před francouzská okna plní převážně funkci bezpečnostní, kdy za použití bezpečnostního kaleného/vrstveného skla splňuje veškeré bezpečnostní normy. Zároveň je velice vhodným a často používaným prvkem, který vám zachová ničím nerušený výhled z okna ven a zajistí dostatek světla v interiéru.

Kotvení na nerezové terče

Kotvení skleněného zábradlí může být z vnější strany fasády na nerezové terče. Vždy záleží na množství zateplení, ale sklo je následně větší, než je velikost okna. V každém rohu skla je umístěn jeden bodový terč.

Kotvení do speciálních U-profilů

Druhou variantou může být kotvení do speciálních U-profilů, které se umístí do špalety. Přesné umístění vždy záleží na usazení okna, případných venkovních žaluziích, atd. U-profily mohou být zapuštěné v zateplení anebo přiznané na fasádě.

U-profily jsou nejčastěji v odstínu barvy RAL (dle barvy fasády/oken) anebo nerezové.

Kontaktujte nás

Svým přístupem Vás příjemně překvapíme. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni navrhnout nejvhodnější řešení.

Realizujeme jak nejmodernější stavby, tak i běžné domácnosti.

Skleněné zábradlí bude skvělé.

Zajímají Vás všechny naše služby? Podívejte se na web GlassVision.

Poptávkový formulář

Vyplňte své jméno.
Vyplňte, prosím, místo realizace.
Nesprávný formát
Vyplňte svůj e-mail.
Vyplňte své telefonní číslo.
Nesprávný formát
Nesprávný formát
Vyplňte text poptávky.
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát
npo

Projekt "Internetový marketing a strategie GLASS VISION s.r.o." je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Kreativní vouchery.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 732 234 271
GLASS VISION s.r.o. Oslavice 277
Velké Meziříčí
594 01
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 88420.